Beste leden,

De buitenkweek is in volle gang en net als bij de binnenkwekers zijn ook hier de geluiden heel verschillend. De ene kweker heeft nog nooit zo'n topjaar gehad en de andere kweker kent tegenslag op tegenslag en staat met tranen in de ogen zich af te vragen waar en waarom gaat het mis. Soms is de natuur grillig en onvoorspelbaar en zo is het ook in onze hobby, maar van de andere kant maakt dit het ook elke keer weer spannend.  

Sinds maart 2020 is de wereld in de ban van COVID-19 en sinds die tijd is het contact tussen mensen geminimaliseerd.         

Ook in de vogelwereld en onze vereniging bestaat mede door het ontbreken van beurzen en tentoonstellingen het contact veelal uit contact via telefoon, mail en internet.

De laatste tijd is er alweer beperkt meer persoonlijk contact mogelijk en we hebben de hoop dat we op termijn weer terugkeren naar normaal.

Langzaam maar zeker komt ook de zomervakantie er weer aan en stap voor stap mag er meer. Laten we met z'n allen hopen dat dit ook voor onze mooie hobby zal gaan gelden en de liefhebbers elkaar weer kunnen en mogen treffen op vogelbeurzen en tentoonstellingen.

Ringen:

De ringen voor de 2 e ronde 2022 kunnen tot en met 20 september 2021 besteld worden bij onze ringencommissaris middels de bijgevoegde formulieren.

Deze volledig ingevulde formulieren kunt u per e-mail sturen aan ringensieske@gmail.com of afleveren bij Chantal van Duurling, Bavostraat 104, 6361 CH Nuth. Deze ringen worden in de week na 15 december 2021 uitgeleverd !

Vogelbeurzen:

We zullen de situatie rond COVID-19 blijven volgen en zodra het mogelijk is zullen we ook weer overgaan tot het organiseren van onze vogelbeurzen.

Tentoonstelling:   

Onze internationale tentoonstelling staat voor zaterdag 4 en zondag 5 december 2021 gepland. De komende tijd zal het bestuur de voorbereidingen voor de internationale tentoonstelling in gang zetten en op een later tijdstip de situatie bekijken of we onze tentoonstelling kunnen laten plaatsvinden.

We hanteren net als in 2020 het motto: “We doen het veilig of we doen het niet.  

Sociale media:

We proberen onze vereniging op een positieve manier in het nieuws te brengen op sociale media via onze websites (www.sieskestein.nl en www.sieske.com) en ons facebook account.

Heeft u leuke artikelen, foto’s van uw vogels etc. aarzel dan niet en stuur ze door nar sieskestein@gmail.com !

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

namens het bestuur van ‘t Sieske

Richard Timmermans

Secretaris